Beroepsgeheim

Als psychotherapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Het beroepsgeheim geldt niet als de betrokkene toestemming geeft om aan derden inlichtingen te verstrekken.

Schending van het beroepsgeheim is strafbaar (België: art. 458 Strafwetboek en uitzonderingen beperkend opgesomd in Art 458bis Strafwetboek).

Als jouw therapeut zal ik nooit, zonder jouw toestemming, overleg voeren met andere hulpverleners, je huisarts, andere familieleden, enz.

Indien u bent doorverwezen door een huisarts, is het mijn gewoonte jouw arts op de hoogte te stellen van de opstart en afsluit van de therapie, zonder bijkomende inhoudelijke informatie. Je kan dit als cliënt steeds weigeren.

google6bda6f2e43df7290.html