Kennismakingsgesprek

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Ik luister naar wat jou tot in mijn praktijk brengt. Nadat ik je verhaal gehoord heb, beslissen we samen of we verder gaan.

Heb ik op het einde van dit gesprek het gevoel dat een andere vorm van therapie/coaching of een andere therapeut jou beter kan helpen, dan zal ik dit met jou bespreken. Als jij dat gevoel hebt, kan je dat met mij bespreken. Het belangrijkste is dat jij zo goed mogelijk geholpen wordt.

De werkwijze is afhankelijk van de problematiek en/of de mogelijkheden. Zo kunnen we besluiten, na het eerste gesprek, tot individuele gesprekken, echtpaargesprekken of gezinsgesprekken. Er kunnen ook gesprekken worden gevoerd met andere betrokkenen of familieleden. Dat zal altijd in overleg met jou gebeuren. 

Dossier

Tijdens de gesprekken schrijf ik af en toe iets op. Dat is vooral wat jij me vertelt. Ik werk met een open dossier, d.w.z dat jij op elk moment het recht hebt je dossier in te kijken.

Je zal ook zien dat ik met een ‘genogram’ werk. Dit is een therapeutische hulpmiddel uit de Verenigde Staten. Het is een visuele weergave van jouw familiebanden. Een genogram combineert de gebruikelijke levensloop met allerlei belangrijke gebeurtenissen uit jouw leven en je omgeving. Het geeft meerdere generaties schematisch weer.

Genogram

Beroepsgeheim

Als psychotherapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Het beroepsgeheim geldt niet als de betrokkene toestemming geeft om aan derden inlichtingen te verstrekken.

Schending van het beroepsgeheim is strafbaar (België: art. 458 Strafwetboek en uitzonderingen beperkend opgesomd in Art 458bis Strafwetboek).

Als jouw therapeut zal ik nooit, zonder jouw toestemming, overleg voeren met andere hulpverleners, je huisarts, andere familieleden, enz.

Indien u bent doorverwezen door een huisarts, is het mijn gewoonte jouw arts op de hoogte te stellen van de opstart en afsluit van de therapie, zonder bijkomende inhoudelijke informatie. Je kan dit als cliënt steeds weigeren.

Afronding

De duur van de therapie wordt bepaald in samenspraak. Dit kan sterk variëren van enkele sessies tot een behandeling van een jaar of meer, afhankelijk van de ernst van de problematiek en de vraag.

Tijdens de therapie zal ik regelmatig met jou evalueren hoe de begeleiding verloopt en overleggen hoe we verder gaan. 

Een zorgvuldige afronding betekent voor mij dat we:

  • Bespreken of je het gevoel hebt klaar te zijn of een andere reden hebt om te stoppen.
  • Bekijken hoe het verder zal gaan na de afronding van de therapie.
  • Stilstaan bij de band die tussen ons is ontstaan en hoe het is om afscheid te nemen.
google6bda6f2e43df7290.html