Individuele therapie

De kern van therapie is voor mij gebaseerd op relatie. In de relatie tussen therapeut en cliënt hecht ik groot belang aan betrokkenheid, openheid en empathie. Elke mens en elk verhaal is uniek.

Voor iedere cliënt is het belangrijk een aparte therapie te ontwerpen. Het kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van wat jouw noden en verlangens zijn. Mijn focus bij elke therapie is wel: het verminderen of dragelijk maken van jouw last.

Soms spreken we af dat je thuis aan de slag gaat met een bepaalde opdracht. Soms ligt de nadruk meer op het doorwerken van bepaalde emoties. 

google6bda6f2e43df7290.html