Gezinstherapie

Net zoals een individu doorheen zijn leven ontwikkelt, maakt ook een gezin een ontwikkeling door. Een gezin gaat typisch doorheen een aantal fasen. Elke fase en elke overgang naar een nieuwe fase brengt beweging en verandering met zich mee.

Bijvoorbeeld:

  • Een echtscheiding.
  • Het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin.
  • Het verlies van een gezinslid.
  • Enz.

Een wijziging in de gezinssituatie biedt groeikansen aan alle gezinsleden, maar leidt soms ook tot conflicten en spanningen. Soms lopen de spanningen binnen het gezin zodanig op dat één of meerdere gezinsleden eronder lijden. Dan is het zinvol om in therapie te gaan.

In een gezinstherapie wordt ruimte en tijd gemaakt om elkaar in alle openheid te ontmoeten. Als gezinstherapeut vind ik het belangrijk dat ieder gezinslid aan bod komt en de kans krijgt om zijn/haar stukje van het verhaal te brengen. Dit betekent ook dat ik geen kant of partij kies voor één of meerdere gezinsleden.

Samen proberen we jullie krachten en mogelijkheden als gezin in te zetten en de communicatie en het contact tussen jullie te verbeteren. Dit kan ervoor zorgen dat jullie er in slagen met de problemen om te gaan en meer bevrediging in jullie gezinsleven te vinden.

google6bda6f2e43df7290.html