Individuele therapie

De kern van therapie is voor mij gebaseerd op relatie. In de relatie tussen therapeut en cliënt hecht ik groot belang aan betrokkenheid, openheid en empathie. Elke mens en elk verhaal is uniek.

Voor iedere cliënt is het belangrijk een aparte therapie te ontwerpen. Het kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van wat jouw noden en verlangens zijn. Mijn focus bij elke therapie is wel: het verminderen of dragelijk maken van jouw last.

Soms spreken we af dat je thuis aan de slag gaat met een bepaalde opdracht. Soms ligt de nadruk meer op het doorwerken van bepaalde emoties. 

Relatietherapie

Iedere relatie kent zijn hoogtes en laagtes. Dat is geen reden tot grote bezorgdheid. Toch kunnen er momenten zijn dat jullie relatie het nodig heeft om een derde partij te betrekken.

Bijvoorbeeld:

  • Wanneer jullie vaststellen niet uit een moeilijke periode te geraken.
  • Er twijfel is of de relatie nog zin heeft.
  • Wanneer jullie het gevoel van emotionele verbondenheid kwijt zijn geraakt.

Relatietherapie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van wat jullie noden en verlangens zijn.  Daarbij ondersteun en help ik jullie zoveel mogelijk. Zo kunnen jullie in de therapie aan het werk gaan om:

  • (Ruzie)patronen te herkennen.
  • De onderliggende emoties anders te zien.
  • Moeilijke en soms pijnlijke gevoelens naar elkaar toe uit te drukken.

Als relatietherapeut kies ik ervoor om de gesprekken te laten doorgaan met jullie beiden. Enkel in uitzonderlijke situaties lijkt het me zinvol om met jullie een individueel gesprek te hebben. Het is in dit geval belangrijk te weten dat ik, ook tijdens een individueel gesprek, de therapeut blijf van beide partners. Concreet betekent dit dat alles wat in een individueel gesprek aan bod komt, ook besproken mag worden met de partner.

Wanneer één van jullie me tussen de gesprekken door wil contacteren, vraag ik steeds een email te sturen en de andere partner in CC te zetten. Op deze manier kan ik open en betrouwbaar blijven voor jullie beiden.

Soms werk ik met concrete opdrachten waarmee jullie thuis aan de slag gaan. Soms ligt de nadruk meer op het doorwerken van bepaalde emoties. 

Gezinstherapie

Net zoals een individu doorheen zijn leven ontwikkelt, maakt ook een gezin een ontwikkeling door. Een gezin gaat typisch doorheen een aantal fasen. Elke fase en elke overgang naar een nieuwe fase brengt beweging en verandering met zich mee.

Bijvoorbeeld:

  • Een echtscheiding.
  • Het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin.
  • Het verlies van een gezinslid.
  • Enz.

Een wijziging in de gezinssituatie biedt groeikansen aan alle gezinsleden, maar leidt soms ook tot conflicten en spanningen. Soms lopen de spanningen binnen het gezin zodanig op dat één of meerdere gezinsleden eronder lijden. Dan is het zinvol om in therapie te gaan.

In een gezinstherapie wordt ruimte en tijd gemaakt om elkaar in alle openheid te ontmoeten. Als gezinstherapeut vind ik het belangrijk dat ieder gezinslid aan bod komt en de kans krijgt om zijn/haar stukje van het verhaal te brengen. Dit betekent ook dat ik geen kant of partij kies voor één of meerdere gezinsleden.

Samen proberen we jullie krachten en mogelijkheden als gezin in te zetten en de communicatie en het contact tussen jullie te verbeteren. Dit kan ervoor zorgen dat jullie er in slagen met de problemen om te gaan en meer bevrediging in jullie gezinsleven te vinden.

google6bda6f2e43df7290.html